“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12, 24)

Tra Cứu Dữ Liệu


Năm mất: 28.06.2020 – Vị trí: C9.14
Năm mất: 29.06.2020 – Vị trí: C9.13
Năm mất: 26.04.2020 – Vị trí: C9.12
Năm mất: 01.05.2020 – Vị trí: C9.11
1 2 3 4 5 194
Scroll to Top