“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12, 24)

Thông tin hướng dẫn:

  • Thẻ Hôm nay cung cấp thông tin giới thiệu về từ đường, nhắc nhớ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời trong ngày.
  • Thẻ Tra cứu cung cấp công cụ để tra cứu, xem thủ tục đăng ký hài cốt vào từ đường giáo xứ.
Scroll to Top