PHÊRÔ LÊ VĂN TƯƠI

Chan Dung cua LÊ VĂN TƯƠI

TTL: A17.11

Tên Thánh: PHÊRÔ

Họ tên: LÊ VĂN TƯƠI

Năm sinh: 1919

Năm mất: 24.09.2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top